Sakalchya Sundar Shubhechha

थंडी क्षणांची पण गारवा कायमचा,
ओळख क्षणांची पण आपुलकी कायमची,
भेट क्षणांची पण नाती आयुष्यभराची,
सहवास क्षणांचा पण ओढ कायमची,
हीच खरी नाती मनांची…
सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा !

सकाळच्या सुंदर शुभेच्छा

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.