Sad Breakup Marathi Whatsapp Status

ती नेहमी म्हणायची,
जे होते ते चांगल्यासाठीच होते..
मग तिचं मला सोडून जाणे,
हे तिच्या चांगल्यासाठी होतं का माझ्या??

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.