Niyati Jevha Tumche Kahi Hiravun Ghete

नियती जेव्हा तुमच्या हातून काही हिरावून घेते,
तेव्हा त्यापेक्षाही काही मौल्यवान देण्याकरिता,
तुमचा हात रिकामा करीत असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.