Mitraancha Raag Aala Tari

मित्रांचा राग आला तरी
त्यांना सोडता येत नाही,
कारण दुःखात असु किंवा सुखात
ते कधीच आपल्याला एकटे सोडत नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.