Mehnat Karun Jagnyat Maja Aahe

स्वतःच्या हिमतीवर
मेहनत करून जगण्यात
जी मजा आहे ती इतर
कशातच नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.