Matlabi Lok Marathi Status

हल्ली लोक खुप मतलबी झाली आहेत,
आवड बदलली कि निवडही बदलतात.
मतलबी!

1 thought on “Matlabi Lok Marathi Status”

  1. हल्ली लोक खुप मतलबी झाली आहेत,
    आवड बदलली कि निवडही बदलतात.
    मतलबी!

    Reply

Leave a Comment