Bhau Ha Shabda Ulta Vachlat Ka

भाऊ हा शब्द कधी उलटा वाचलात का “उभा” जो चांगल्या आणि वाईट परिस्थितीत आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असतो तोच आपला भाऊ…