नाती कशी जपावी Status

राग कधी कधी मला पण येतो, पण मीच शांत राहतो. वाटतं कि जाऊदे सगळेच रागावत बसले तर.. नाती कशी टिकणार…

Block Kelyane Naati Sampat Nahit

Block केल्यानं नाती कधीच संपत नाहीत. फक्त Dp दिसत नाही…

Bhau Ha Shabda Ulta Vachlat Ka

भाऊ हा शब्द कधी उलटा वाचलात का “उभा” जो चांगल्या आणि वाईट परिस्थितीत आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असतो तोच आपला भाऊ…