Marathi Sad Love Status For WhatsApp

जे मी केलं आणि का केलं,
ते तुला कधीच समजणार नाही…
आणि,
समजू पण देणार नाही,
पण जे काही केलं ते
फक्त तुझ्यासाठीच केलं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.