Marathi Breakup Emotional Quotes

तुमच्या रडण्याने जर गेलेली व्यक्ती
परत येत असती तर…
ती व्यक्ती तुम्हाला एकटे सोडूनच का गेली असती…

ADVERTISEMENT