Majhya Life Cha Fanda

माझ्या LIFE चा,
सोपा फंडा आहे:
“तुम्ही माझ्याशी चांगले वागा,
मी तुमच्याशी त्याहून चांगला वागेल…”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.