Majhya Dolyat Fakt Tujhe Naav

माझ्या डोळ्यातील,
कधीतरी वाचून पहा भाव,
त्यात फक्त दिसेल तुला,
प्रिये, तुझे नाव…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.