Maitri Ashi Asavi Jase Haat Aani Dole

मैत्री अशी असावी जसे हात आणि डोळे,
कारण हाताला लागले तर डोळ्यात पाणी येते,
आणि डोळ्यात पाणी आले तर ते पुसायला हातच पुढे येतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.