Maitri Aamhala Todta Yenaar Nahi

मैत्री केली आहे आम्ही तुमच्याबरोबर,
ती कधी आम्हाला तोडता येणार नाही,
एक वेळी तुम्ही आमच्याशी बोलायचे बंद व्हाल,
पण आम्हाला ते कधी जमणारच नाही…
शुभ संध्या!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.