Kunalahi Aapli ‘Garaj’ Banvu Naka

आपल्या आयुष्यात,
एखाद्या व्यक्तीला आपली ‘गरज’ बनवू नका…!!
कारण जेव्हा ते बदलतात,
तेव्हा तुम्हाला त्या व्यक्तीचा राग
कमी पण स्वतःचा जास्त राग येतो…!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.