Kahi Kshan He Ekantat Ghalvat Jaa

आयुष्यातले काही क्षण हे एकांतात
घालवत जा,
सर्व प्रश्नांची उत्तरं तिथेच मिळतील
कारण,
तिथेच आपला संवाद फक्त
आणि
फक्त स्वतःशी होतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.