Kadhi Kadhi Sankate Aali Ki

कधी कधी संकटे आली की,
२ पावले माघे सरकनेच हिताचे असते,
वाघ २ पावले माघे सरकतो तो माघे हटण्यासाठी नव्हे,
तर पुढे झेप घेण्यासाठी,
जो काळाचा रोख पाहून माघे सरकतो,
तोच काळाच्याही पुढे जाऊ शकतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.