Jiv Majha Tujhyat Aahe SMS Marathi

कुठेही रहा पण सुखात रहा,
सुख माझे त्यात आहे,
स्वतःचा जीव जपत रहा,
कारण जीव माझा तुझ्यात आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.