Himmat Lagte Haat Dharun Thevayala

आयुष्यात कोणत्याही मुलीचा
हात धरायला,
हिम्मत लागत नाही..
हिम्मत लागते ती,
तोच हात शेवटपर्यंत
धरून ठेवायला…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.