Good Morning Quotes

चांगले लोक आणि चांगले विचार
आपल्या बरोबर असतील तर,
जगात कुणीही तुमचा पराभव
करू शकत नाही..
शून्यलाही देता येते किंमत,
फक्त त्याच्यापुढे “एक” होऊन उभे राहा…!!
Good Morning!

गुड मॉर्निंग कोट्स

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.