Funny New Year Quotes Marathi

आपण वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात
आलो आहोत..
कळत नकळत २०२१ मध्ये
जर का मी तुमचे मन दुखावले असेल,
किव्हा तुम्हाला काही त्रास झाला असेल,
तर,
.
.
.
२०२२ मध्ये पण तय्यार रहा,
कारण कॅलेंडर बदलेल पण मी नाही…