Ekate Rahilele Bare

खोटं बोलणाऱ्या,
फसवणाऱ्या,
व अपमान करणाऱ्या,
लोकांमध्ये राहण्यापेक्षा एकटं
राहिलेलं बरं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.