Dur Asnaryanchya Aathvani

डोळ्यातून आसवे का पाझरतात,
एकांतात तिच्या आठवणी का येतात,
आसवे पुसून कोणी हे सांगेल का,
दूर असणाऱ्यांच्या आठवणी नेहमी का सतावतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.