Dolyanche Aani Manache Naate

डोळ्यांचे आणि मनाचे
काहीतरी नाते असेल..
नाहीतर उगाच कसा कुणी
डोळ्यातून जाऊन मनात बसेल…?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.