Dolyanche Aani Manache Naate

PREM CHAROLI MARATHI Image

डोळ्यांचे आणि मनाचे
काहीतरी नाते असेल..
नाहीतर उगाच कसा कुणी
डोळ्यातून जाऊन मनात बसेल…?

Comment Please...