Changlya Vyakti Sobat Maitri Hi Usa-sarkhi Aste

चांगल्या व्यक्तीसोबत मैत्री ही उसासारखी असते,
तुम्ही त्याला तोडा, घासा, पिरगळा, ठेचा,
किंवा ठेचुन बारीक करा,
तरीही अखेर पर्यंत त्यातून गोडवाच बाहेर येतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.