Changlya Divasanchi Kimmat

आयुष्यात एकदा तरी,
“वाईट” दिवसांना सामोरे गेल्याशिवाय,
“चांगल्या” दिवसांची किंमत कळत नाही…!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.