Breakup Emotional Sad Status Marathi

तुझ्या अशा फसवणुकीने,
मन घाबरते पुन्हा प्रेम करण्यास,
ओळखीच्या माणसाशी देखील,
आता तयार नसते बोलण्यास…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.