Breakup Attitude Quotes in Marathi

माहिती आहे तुझ्या नजरेत मला,
काहीच किंमत नाही..
पण माझी किंमत त्यांना विचार,
ज्यांना मी वळून सुद्धा पाहत नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.