Badlu Na Shaknarya Goshtivar Naraj Hovu Naka

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.