मराठी भाषा गौरव दिन

ज्ञानपीठ पुरस्कार सन्मानित कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज
यांचा आज जन्मदिवस…
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या शुभेच्छा !
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी