Tuzi Maitri SMS

आयुष्याचा अर्थच मला
तुझ्या मैत्रीने शिकवला..
तुझ्याशी मैत्री करण्यापूर्वी,
जगण्याचे संदर्भ वेगळे होते..
तुझ्याशी मैत्री केली आणि
जगण्याचे संदर्भ बदलत गेले…