Tu Aahes Hrudayat Mhanun

तुझी प्रत्येक ‪आठवण‬ या ‎ह्रदयाशी‬ खास आहे..
तु‬ आहेस ‪‎ह्रदयात‬, म्हणूनच चालू हा ‪श्वास‬ आहे..!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.