Tujhyavar Raag Yene

Tujhyavar Raag Yene

तुझ्यावर राग येणं, हा तुझ्याशी बोलण्याचा एक बहाणा आहे.. तू बोलायला लागलीस कि तो लगेच जातो, तसा माझा राग शहाणा आहे…