Tag: Mogra Kothehi Thevla Tari Vaas Ha Yenarach

Aathvan Msg Marathi

मोगरा कोठेही ठेवला तरी वास हा येणारच,
आणि,
आपली माणसे कोठेही असली तरी आठवण ही येणारच…
शुभ राञी!