Tag: Mobile Vikat Ghetlya Var

Lagn Kelyavar Ekach Goshticha Raag Yeto

Lagn Kelyavar Ekach Goshticha Raag Yeto

मोबाईल विकत घेतल्यावर,
आणि लग्न केल्यावर,
माणसाला एकाच गोष्टीचा
राग येतो..
“थोडं अजुन थांबलो असतो,
तर चांगलं मॉडेल मिळालं असतं…”
☺☺☺