Tag: Mi Kahi Hi Bolat Nahi Yacha Arth Mi Chukloy Asa Nahi

Tula Gamvaychi Majhyat Himmat Nahi

Tula Gamvaychi Majhyat Himmat Nahi

मी काहीही बोलत नाही याचा अर्थ मी चुकलोय असा नाही,
मी तुझ्यासाठी शांत आहे,
कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही…