Tag: Mi Bolat Nahi Yacha Arth Asa Nahi

Tula Majhi Kiti Aathvan Yete

मी बोलत नाही याचा अर्थ असा नाही,
की मी तुला विसरलोय…
मला हे बघायचंय की तुला
माझी किती आठवण येते…!!