Tag: Mi Ajunahi Tya Faltuchya Aashevar Aahe Ki..

Marathi Breakup SMS

मी अजूनही त्या फालतूच्या आशेवर
आहे कि..
एक दिवस तू परत येशील…