Tag: Manus Itar Goshtit Kitihi

Manuski Madhe Pakke Raha

माणूस इतर गोष्टीत कितीही
कच्चा असला तरी चालेल,
पण तो माणुसकीमध्ये,
पक्का असला पाहिजे…!