Tag: Mahit Nahi Ki Tujhyat

Mahit Nahi Ki Tujhyat Kay Aahe

Mahit Nahi Ki Tujhyat Kay Aahe

माहित नाही की तुझ्यात
असं काय वेगळं आहे..
तू असलीस की वाटतं माझ्या
जवळ सगळं आहे..!!