Tag: Kontahi Vyakti Vait Swabhavacha Nasto

Kontahi Vyakti Vait Nasto

कोणताही व्यक्ती वाईट स्वभावाचा नसतो,
फक्त आपले विचार त्याच्याशी
न पटल्यास आपल्याला तो वाईट वाटायला लागतो…