Tag: Koni Majhyasathi Kay Kel He Mi Kadhi Visart Nahi.

Koni Majhyasathi Kay Kele He Mi Visart Nahi

Koni Majhyasathi Kay Kele He Mi Visart Nahi

कोणी माझ्यासाठी काय केलं हे मी कधी
विसरत नाही.
आणि मी कोणासाठी काय केलं हे मी कधीच,
दाखवत नाही…