Tag: Koni Aaplyala Fasaval Ya Dukhapeksha

Koni Aaplyala Fasavale

Koni Aaplyala Fasavale

कोणी आपल्याला फसवलं
या दुःखापेक्षा,
आपण कोणाला फसवलं नाही,
याचा आनंद काही वेगळाच असतो…