Tag: Khup Tras Hoto Jevha Ti Vyakti Aaplyala Ignore Karte.

Ignore SMS Marathi

Ignore SMS Marathi

खूप त्रास होतो जेव्हा
ती व्यक्ती आपल्याला Ignore करते.
ज्याच्यासाठी आपण साऱ्या जगाला..
Ignore केलेलं असतं…