Tag: Khup Nashib Lagate Punekar

Punekaranchi Sun Hoshil Ka

खुप नशीब लागतं पुणेकर
म्हणून जन्माला यायला..
आणि,
जे जन्माला येत नाही?
त्यांना देव दुसरी संधी देतो,
पुणेकरांची सुन व्हायला
विचार कर आणि सांग…