Tag: Kahi Manse Tumchya Aayushyat Yetat

Kahi Manse Aayushyat Yetat

Kahi Manse Aayushyat Yetat

काही माणसे तुमच्या आयुष्यात येतात,
त्यांना तुमच्या भूतकाळाशी काही देणंघेणं नसतं,
कारण त्यांना तुमच्या भविष्याचा भाग व्हायचे असते…