Tag: Kadhi Kadhi Chuk Aapli Naste.

Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara

Image

कधी कधी चूक आपली नसते.
पण नातं टिकवण्यासाठी,
आपल्याला चूक मान्य
करावीच लागते…