Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara

कधी कधी चूक आपली नसते.
पण नातं टिकवण्यासाठी,
आपल्याला चूक मान्य
करावीच लागते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.