Tag: Fukat Dilela Tras An

Attitude Quotes Marathi Status

फुकट दिलेला त्रास अन,
फुकट दाखवलेला माज,
कधीच सहन करायचा नसतो…