Tag: Dolyanche Aani Manache

Dolyanche Aani Manache Naate

Dolyanche Aani Manache Naate

डोळ्यांचे आणि मनाचे
काहीतरी नाते असेल..
नाहीतर उगाच कसा कुणी
डोळ्यातून जाऊन मनात बसेल…?