Tag: Dharmendrachya Ghari Ek Chor Chori Karat Asto

Dharmendrachya Ghari Ek Chor Chori Karat Asto

Dharmendrachya Ghari Ek Chor Chori Karat Asto

धर्मेंद्रच्या घरी एक माणूस
चोरी करत असतो,


धर्मेद्र चिडून मोठयाने बोलतो: कमीने…!


चोर: हो रे बाबा, कमीच नेतोय…